İzcilikteki Evreler

Yavrukurt:

 • 7-11 yaşları arasındaki izcilere yavrukurt denir.
 • 6-8 yavrukurt bir araya gelerek öbekleri oluşturur.
 • Öbekler bir araya gelerek küme adı verilen üniteleri oluşturur.
 • Küme ünite liderine kümebaşı denir. Kümebaşı fular rengi sarıdır.

İzci:

 • 11-15 yaşları arasındaki izcilerdir.
 • 6-8 izci bir araya gelerek obaları oluşturur.
 • Obalar bir araya gelerek oymak adı verilen üniteleri oluşturur.
 • Oymak ünite liderineoymakbaşı denir. Oymakbaşı fular rengi yeşildir.

Ergin İzci:

 • 15-18 yaşları arasındaki izcilere ergin izci denir.
 • 4-6 ergin izci bir araya gelerek ekipleri oluşturur.
 • Ekipler bir araya gelerek ocak adı verilen üniteleri oluşturur.
 • Ocak ünite liderine ocakbaşı denir. Ocakbaşı fular rengi bordodur.

 

izcievre