İzci Alkışları

YAĞMUR ALKIŞI

Önce İşaret parmakları Birbirine vurulmaya başlar daha sonra 2 parmak, sonra 3 parmak ardından 4 parmak birbirine vurularak devam edilir ve arkasından eller birine vurulur. Son olarak ise bu işlemler tersinden yapılarak alkışa son verilir.

 

ÇİKABUM ALKIŞI

Çikaabuuum çikaabuuum

Çikovakka çikabuuum

Çikovakka Çikovakka  Çikovakka çikabuuum

Aaaha

One more time

More loud

Çikaabuuum çikaabuuum

Çikovakka çikabuuum

Çikovakka Çikovakka  Çikovakka çikabuuum

Aaaha

Let’s finish it

Bu alkış, eller bir kez dize vurulur daha sonra birbirine vurularak söylenir.

 

B-RA-VO ALKIŞI

İzciler tekrar üç guruba ayrılır. Guruplardan biri BI der. İkincisi RA, üçüncüsü VO der. Lider alkışı başlatır. İşaret edilen grup yüksek sesle bağırır.

 

FLİ ALKIŞI

Flii

Fli flay flooo

Fechka

Kombleadi Kombleadi Kombleadi Fechka

Naaa naaa na na na Fechka

Fechka mene salamene hovakko vaka mene

Fechka mene salamene hovakko vak

Bi daaaad bi dad dadaddata bi data bi data

Bi dad dadaddata

Fııııııış

Bu alkış, ilk söylenişinde eller bir kez dize vurulur. Daha sonra birbirine vurularak yavaş tempoyla söylenir. İkinci söylenişinde eller sürekli birbirine vurularak hızlı tempoyla söylenir.

 

KARPUZ ALKIŞI

İzciler ellerine bol çekirdekli bir karpuz dilimi alırlar. Ve liderin işareti ile “Ham! Ham! Ham!” sesleri ile karpuzu üç kez ısırırlar. Ve ağızlarındaki çekirdekleri karşıdaki kişi ya da gurubun üzerine doğru yollarlar.

 

TAHTEREVALLİ ALKIŞI

Lider, izcilerin karşısında kollarını iki yana açar. İzciler sağ ve sol tarafta olmak üzere iki gruba ayrılır. Liderin kolunu indirdiği yöndeki izciler ellerini bir defa vurur. Liderin kolları bir tahterevalli gibi inip kalktıkça, inen taraflar birer defa ellerini çırparlar.

 

GÖĞÜS ALKIŞI

Eller, trampet çalar gibi göğse vurulur. Bu hareket yapılırken bir yandan da  alkışı yaptıran kişi tarafından söylenen sesli harf çıkarılır. Örneğin: Ooooooo, Uuuuuuuu, İiiiiiiii…

 

KAHVALTI ALKIŞI

İzciler 3 gruba ayrılır. Her grubun ne söyleyeceği belirlenir;

  1. Grup: peynir-ekmek
  2. Grup: zeytin-yumurta
  3. Grup: süt

Sıra ile gruplar kendi kümelerince söylenecek olan kelimeleri söylerler. Oyun hiç durmadan her küme kendi kelimelerini söyleyerek bir süre devam eder.

 

SÜVARİ ALKIŞI

Atlar toprakta yürüyor (Eller dizlere vurulur.)

Atlar köprüde yürüyor (Yumruklar göğse vurulur.)

Atlar otlar arasında yürüyor (Eller bir birine sürtülür.)

Atlar çamurda yürüyor (Ağızla çamurda çıkardığı ses çıkarılır.)

Atlar hendekten atlıyor (Hooop güüm, diye bağırılır.)