İzciliğin Kuruluşu

Dünyada…

İzciliğin kurucusu Robert Baden Powell 22 Şubat 1857 yılında Londra’da doğmuştur. Dünya izcilerince kısaca B.P. olarak tanınır.

1887 yılında Afrika’daki İngiliz birliklerinde görev alır. Savaş sırasında, Afrikalı çocuklar haberci olarak kullanılmıştır,ve bu çocuklar kuşatmaya rağmen haber akışını sağlamışlardır. Onların doğaya uyumu, sessizliği, ataklığı, cesareti B.P.’ye ilk izcilik esintilerini kazandırmıştır. Afrikada, yerlilerle yakın ilişkide olması ile Baden Powell’a IMPEESA “Uyumayan Kurt” ismi takılır.

B.P. ülkesindeki gençlerin pek çok sorunu olduğunu, bunların çözümü için ise kimsenin ilgilenmediğini görünce özellikle gençler için yeni bir şeyler yapması gerektiğine karar verir.

İlk izci kampını 1907 yılında 20 izci ile birlikte İngiltere’nin Brownsea adasında yapar.

bpnscouts

Baden Powell ve izciler

Daha sonra (1908) yılında “Scouting For Boys” (Erkek Çocuklar İçin İzcilik) kitabını yazar. Kitap sadece İngiltere’de değil tüm dünyada büyük ilgi toplar. İzcilik fikri tüm dünya gençliğini etkiler ve sayılarını hızla artırmaya başlar. İngiltere Kraliçesi, Baden Powell’ı bu yararlı çalışması nedeniyle “Sir” ünvanı ile onurlandırır. Amaçları saptanan izcilik, tüm dünyada kardeşlik havası içinde hızla yayılır.

scoutingforboys

Kız izcilik ise 1910 yılında Baden-Powell ve kardeşi Agnes Baden-Powell tarafından kurulur ve kız izciliğinin ilk başkanı da Agnes Baden-Powell olur. Daha sonra 1920 senesinde başkanlığı, aynı zamanda Baden-Powell’ın eşi olan ve 1918 senesinde İngiltere Kız İzci Lideri, 1930’da ise Dünya Kız İzci Lideri unvanlarını alan Olave Baden-Powell’a bırakır.

Kendisine GILWELL Lordu’da denilen B.P. son yıllarını Afrika’da Kenya’da geçirir. 8 Ocak 1941 yılında öldüğünde kendi isteği üzerine Kenya’daki mezarlığa 4 izci ve 4 asker tarafından taşınarak gömülür. Avrupa-Asya ve Afrika’dan gelen 50 izci törende Dünya izcilerini temsil etmişlerdir.

bpsign

 

Türkiye’de…

İzcilik hareketi dünyada meydana çıkışından beş sene gibi kısa bir süre sonra 1912 yıllında ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır.İlk resmi izci örgütlenmesi Ahmet ve Abdurrahman Robenson kardeşler tarafından Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) ve İstanbul Sultanisi’nde (İstanbul Erkek Lisesi) başlatılmıştır.

ahmetrobenson abdurrahmanrobenson
Ahmet Robenson (solda) ve Abdurrahman Robenson (sağda) kardeşler

Türkiye İzcilik Federasyonu da 1991 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. 2006 yılında ise federasyon bu bakanlıktan ayrılarak tamamen özerk bir kurum haline gelmiştir. Türkiye İzcilik Federasyonu günümüzde Dünya İzcilik Teşkilatı’nın (WOSM) ve Dünya Kız Kılavuzlar ve Kız İzciler Teşkilatı’nın (WAGGGS) bir üyesidir.

ataturkveizciler

Atatürk ve izciler