Nedir Bu İzcilik?

İzcilik;

  • Milliyet, örf, din, dil ayrımı gözetmeksizin herkese açık, politik olmayan eğitimsel bir gençlik çalışmasıdır.
  • Gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik faaliyetidir.
  • Okul ile aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur.
  • Çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyetidir. Bu nedenle de izcilik tüm dünyada okul dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve okul dışı izcilik organizasyonları kurulmuştur. Çocuk ve gencin karakterini geliştirmek suretiyle eğitimin oluşturduğu boşluğu doldurur.
  • Çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.
  • Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminde aktif bir metod olarak kabul edilir. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından Milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.

Kısacası, çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı, iyi bir insan olma sanatıdır.

 

Bunun için izciler ne yapar?

  • Düzenli toplantılar. Bu sayede temel bilgi ve becerileri edinir, arkadaşları ile kaliteli vakit geçirir, gerek bireysel gerek ekip halinde çalışma becerilerini pekiştirir.
  • Günübirlik etkinlikler. Bu etkinliklerde izciler, şehirde veya doğada, günlük hayat akışında edinemeyecekleri yeni tecrübeler edinirler. Gerek kamp için hazırlık/tatbikat yaparlar, gerek topluma hizmet projeleri gerçekleştirirler, gerek farklı izci grupları ile bir araya gelerek bol bol oyun oynar, rekabet ederken yeni arkadaşlar edinirler.
  • Kamp! İzciliğin kurucusu Baden Powell der ki: “Yürü hür maviliğin bittiği yere kadar; izci kamp yaptığı sürece yaşar!”. İzciler, tecrübe ve becerilerine göre farklı sürelerde ve konseptlerde izci kamplarına katılmaya hak kazanırlar. Kamplar tek gece konaklamalı da olabilir, 2 hafta da. Bazen çadırda uyur, bazen kapalı bir mekanda, bazen de arkadaşları ile inşa ettiği barınak veya hatta igloda. Gerek ateş yakmayı öğrenir, gerek telsiz aracılığı ile dünyanın öbür ucundaki bir izci ile haberleşmeyi. Tüm bunlar olurken birçok açıdan kendini geliştirir.