İzci Oyunları

VANİ KUNİ

Vani kuni çauuuuu, vaani,

Vani kuni çauuuuu, vaani,

Avvavvav çeka rekka reyya,

Avvavvav çeka rekka reyya,

Auuuuu Auuuuu

Atemiçiki, huuuuu

Bu oyun oynanırken yukarıdaki şarkıya eşlik edilir.

Şarkının ilk bölümünde eller ilk önce kendi dizinize, sonra sol eliniz kendi sağ dizinize, sağ eliniz yanınızdakinin sol dizine vurulur, sonra kendi dizinize, sonra sağ eliniz kendi sol dizinize, sol eliniz yanınızdakinin sağ dizine vurulur. Bu hareketler şarkı bitene kadar tekrarlanır.

Şarkının ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki hareketler oyun oynanırken liderleriniz tarafından anlatılacaktır.

 

MAVİŞ

(Bu şarkı söylenirken haftanın günleri ve maviş duyulduğu anda yere eğilip kalkılır.)

Maviş sevgilim, Mavişciğim

Söyle ne zaman beraberiz?

Pazartesi,

Ah çabucak gelse Pazartesi

Ve ben Maviş’le beraberim. Mavişciğim.

Maviş sevgilim, Mavişciğim

Söyle ne zaman beraberiz?

Salı günü,

Ah çabucak gelse Pazartesi, Salı günü

Ve ben Maviş’le beraberim. Mavişciğim.

Şarkı, haftanın tüm günlerini sayana kadar devam eder. Şarkının ilk kısmında yalnızca sırası gelen gün söylenir. İkinci kısmında ise haftanın o gününe kadarki diğer günleri de söylenir. Kısa günlerin sonuna “günü” kelimesi eklenir:

  • Pazartesi
  • Salı günü
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma günü
  • Cumartesi
  • Pazar günü

 

ARAMSAM

Aram sam sam, aram sam sam

Gulu gulu gulu gulu, ram sam sam

Arabi arabi

Gulu gulu gulu gulu, ram sam sam

 

ASLANIN KUYRUĞU

Sınıf tahtasına bir aslan resmi çizilir, kuyruğu çizilmez. İzciler, işaret edilen yerden gözü bağlı olarak (4-5 adım uzaktan) tahtaya gider ve kuyruğu çizer. İzci kuyruğu ne kadar yakın çizdiyse o kadar kuvvetli alkışlanır. Uzak çizen izci de yalnız işaret parmağı vurularak sessizce alkışlanır.

Kimin daha yaklaşık çizebildiğinin anlaşılması için izciler, çizdikleri kuyruğun üstüne adlarını yazabilir.

 

KÜRSÜ

Sırası gelen izci arkadaşlarının önüne çıkar. İzciye bir konu verilir ve bir dakika içinde bunun hakkında bir sunum yapması, arkadaşlarına bilgi vermesi istenilir. En iyi anlatan ünitece seçilir. Konu olarak bir obje, olay veya kişi veilebilir.

 

ZIP – ZILDIR

Lider zıp dediğinde izciler ayağa kalkar, zıldır dediğinde oturur/çömelir.

 

LİDER DEDİ Kİ

Yakup dedi ki oyununun izci versiyonu. Lider verdiği komutun başında “Lider dedi ki” derse izciler bu komutu uygular. Demediği halde komutu uygulayan izci oyundan çıkar.

 

NUH’UN GEMİSİ

İzciler eşit sayıda gruplara ayrılırlar. Her gruba bir hayvan ismi verilir. İzcilerin gözleri bağlanır ve uygun şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler daha önce kendi gruplarına verilen hayvanın sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saptanan sayıya göre ilk defa birbirini bulan grup oyunu kazanır.

Uyarı! Hareketler kontrol edilerek çarpışmalar önlenmelidir.

 

ORADA BİR AYI VAR!

En az altı kişi yan yana dizilir. Birinci olan oyunu yönetir.

Birinci izci: (İşaret parmağıyla ileriyi göstererek) “Orada bir ayı var”

İkinci izci: (Birinciye bakarak) “Hani nerde?”

Birinci izci: “İşte orada”

Bu döngü sırasıyla ikinci izci ile üçüncü izci, üçüncü izci ile dördüncü izci… arasında sıra sona erene dek devam eder.

Döngü sona erdiğinde en baştaki izci farklı bir şekilde ayıyı işaret eder ve tüm 6 izci sırasıyla, önceki hareketi bozmadan bu hareketi de yapar. Örneğin öbür parmağı ile de işaret eder. Bir ayağı ile işaret eder. Burnu ile işaret eder vs.

 

DÖN BABA DÖNELİM

Bu oyun için her obaya yaklaşık bel hizasına gelecek yükseklikte sopa gerekmekte.

Obalar derin kolda dizilir. Lider, izcilerden uzak bir mesafede bekler. Sırası gelen izci, sopaya alnını yaslayarak etrafında 5 tur döner ve sopayı bırakarak liderin hizasına doğru koşar ve bu hizayı geçince geri obasına koşar. Obasına dönünce sırası gelen izci aynı hareketi tekrarlar. İlk bitiren oba kazanır.