İzci Arması

İzci arması olarak da adlandırılan zambak sembolü, M.Ö. 2000 yıllarında şövalyelerde görüldü. O zamanlarda bu arma dürüstlük, cesaret ve haysiyeti temsil ederdi. Orta çağda üst ucu kuzeyi göstermek suretiyle gemilerin pusulalarında kullanılmaya başlandı. Daha sonraları bu arma tüm dünya ülkelerince izci arması olarak kabul edildi.

arma1

Kartograf Pedro Reinel’in 1504 tarihli Portekiz haritası üstüne çizdiği pusula

 

Her ülke izci armasının kendine göre özellikleri vardır. Temel olarak aynı olmakla birlikte kimileri kısaltmış, kimileri zayıflatmış, kimileri kıvrımlarını ön plana çıkarmıştır.

arma2

Çeşitli ülkelerin izci armaları (Soldan sağa Kanada, Avustralya, Çin, Gana ve Ekvador)

 

İzci Armasının Anlamı

Zambak çiçeğinin ortadan ikiye bölünmüş halidir. Üst ucu pusulanın kuzeyi gösteren ucu gibidir. Bunun anlamı da başkalarına yardım etmek ve doğruluktur. İzci armasının üst tarafı izci selamındaki gibi izci andının ilk üç cümlesini anlatır. Ayrıca armanın altında camadan izci düğümü bulunur. Bu arma her zaman gülümseyen izci ağzını temsil eder.

Tüm dünya izcileri armalarını sol göğüs cebinin üzerinde taşırlar. Türkiye İzcilik Yönetmeliği’ne göre Türk izci armasıyla hiç bir arma değiştirilemez.

 

arma3

Dünya İzci Hareketi Teşkilatı Arması 

(World Organization of the Scout Movement: WOSM)

 

arma4

Dünya Kız Kılavızlar ve Kız İzciler Birliği Arması

(World Association of the Girl Guides and Girl Scouts: WAGGGS)

 

arma5

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Arması